Riktlinjer för framgångsrik mögelborttagning i ditt hem

I behov av mögelborttagning i ditt hem? Förekomsten av fukt och mögel i en bostad kan leda till allvarliga hälsoproblem. Vissa människor är känsligare för mögel än andra, och de kan uppleva allergiska reaktioner eller akut sjukdom.

Tips på mögelborttagning i hemmet

För att undvika dessa problem kan det vara nödvändigt att på egen hand använda mögelborttagningstekniker eller att anlita en specialist på att få bort möglet.

Leta efter dold fukt

Mögel kan gömma sig på platser du inte förväntar dig. På mörka platser kan ofta dessa dolda uppbyggnader orsaka problem. Till exempel kan fukt ackumuleras på baksidan av paneler, takplattor och gips. Sporer kan utvecklas och föröka sig under mattor och dynor. Problem kan också uppstå kring dolda rör om kondens och läckage leder till överflödig fukt i dessa områden.

Rengöringstips

Processen för borttagning av mögel beror på skadans typ och omfattning.

Använd alltid ögonskydd och handskar under rengöringsprocessen

Om sporer tränger in i luften kan andningsexponering uppstå. För att förhindra inandning, överväg att använda andningsskydd. Ett andningsskydd av typen N-95 täcker både mun och näsa och filtrerar bort en hög andel luftburna partiklar.

Det första steget kan handla om att ta bort överflödigt vatten från ett område

Du kan åstadkomma detta genom att dammsuga det med särskild dammsugare. Använd denna borttagningsteknik för att eliminera vatten från golv och andra hårda ytor där vatten ackumuleras. Var försiktig när du använder den här metoden, eftersom den här typen av dammsugare också kan sprida mögelsporer. Rengör alltid den noggrant efter att ha använt den för att förhindra att sporer utvecklas i utrustningen.

I områden där det finns mindre fukt kan torkning av ytor istället vara lämpligt

Använd en trasa med vatten och tvättmedel för att ta bort ansamlingen. Blekmedel är också effektivt för rengöring av mögel från hårda föremål och ytor som golv, diskhoar och hushållsutrustning. Torka alltid ytorna ordentligt efter torkning för att förhindra att problemet kommer tillbaka omedelbart.

En högeffektiv luftdammsugare kan möjliggöra borttagning av mögel efter det första avlägsnandet av vatten och mögel

Denna speciella utrustning hjälper till att städa upp damm som ofta sätter sig efter den första rengöringen. Se dock alltid till att du använder rätt filter med denna utrustning.

Om det är omöjligt att eliminera alla sporer kan det vara nödvändigt att kasta möbler och andra material.

Placera föremål i dubbla påsar gjorda av tjockt polyetenfolie. Försegla påsarna väl för att förhindra att sporer far ut. För stora föremål som möbler, täck med lakan och försegla noggrant. Ta bort föremålen från bostaden och kasta dem.

Beroende på omfattningen av problemet kan det vara nödvändigt att flytta hushållets invånare under tiden ni utför mögelborttagning. Typen av tillväxt och omfattningen av problemet hjälper till att styra detta beslut, men den som har allvarlig känslighet för mögel bör inte vara närvarande i hemmet under denna process. Sök professionell vägledning för att se till att du agerar på ett korrekt sätt för att återställa ditt hem. I extrema situationer bör yrkesverksamma genomföra saneringen eftersom de har den utrustning och utbildning som krävs för att slutföra arbetet säkert och effektivt.

Hör med ett bra städföretag i Karlskrona för rengöringsråd.